Lọc hepa camfil

Lọc hepa camfil và bộ lọc EPA, HEPA, ULPA E10-U17

Lọc hepa camfil xử lý những vấn đề như. Một vài hạt rất nhỏ trong không khí có ​​thể có hậu quả cực kỳ nghiêm trọng trong quá trình. Những gì không khí bị ô nhiễm gây hại có thể làm cho sản xuất chất bán dẫn, dược phẩm và các quá trình nhạy cảm khác.
Lọc hepa camfil
Lọc hepa camfil

Các quy trình khác nhau cần các mức độ làm sạch không khí khác nhau. Vì vậy một phần quan trọng lọc hepa Camfil giúp giải quyết những vấn đề gây nguy hại trên. Lọc hepa Camfil có một loạt các giải pháp lọc để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

Lọc hepa Camfil cấp E10

Kích thước (mm: dài x rộng): 305x305, 457x457, 305x610, 457x610, 610x610, 762x610, 1219x610.

Bề dày (mm): 150 hay 292

Lưu lượng gió (m3/h): 300 - 3000

Hiệu suất lọc: 85%

Sử dụng cho các phòng sạch cấp độ: 1.000.000 đến 100.000 hạt bụi trong 1 FT^3 không khí.

Lọc hepa Camfil cấp E11

Kích thước (mm: dài x rộng): 305x305, 457x457, 305x610, 457x610, 610x610, 762x610, 1219x610.

Bề dày (mm): 150 hay 292

Lưu lượng gió (m3/h): 300 - 3000

Hiệu suất lọc: 95%

Sử dụng cho các phòng sạch cấp độ: 1.000.000 đến 100.000 hạt bụi trong 1 FT^3 không khí.

Lọc hepa Camfil cấp E12

Kích thước (mm: dài x rộng): 305x305, 457x457, 305x610, 457x610, 610x610, 762x610, 1219x610.

Bề dày (mm): 150 hay 292

Lưu lượng gió (m3/h): 300 - 3000

Hiệu suất lọc: 99.5%

Sử dụng cho các phòng sạch cấp độ: 1.000.000 đến 100.000 hạt bụi trong 1 FT^3 không khí.

Lọc hepa Camfil cấp H13

Kích thước (mm: dài x rộng): 305x305, 457x457, 305x610, 457x610, 610x610, 762x610, 1219x610.

Bề dày (mm): 150 hay 292

Lưu lượng gió (m3/h): 300 - 3000

Hiệu suất lọc: 99.95%

Sử dụng cho các phòng sạch cấp độ: 100.000 đến 10.000 hạt bụi trong 1 FT^3 không khí.

Lọc hepa Camfil cấp H14

Kích thước (mm: dài x rộng): 305x305, 457x457, 305x610, 457x610, 610x610, 762x610, 1219x610.

Bề dày (mm): 150 hay 292

Lưu lượng gió (m3/h): 300 - 3000

Hiệu suất lọc: 99.995%

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Pages