Màng lọc hepa là gì

Tiêu chuẩn Châu Âu mới này dựa trên các phương pháp tính hạt mà thực sự đáp ứng hầu hết các nhu cầu cho các ứng dụng khác nhau. EN 1822: 2009 khác với ấn bản trước đây (EN 1822: 1998) bằng cách bao gồm các nội dung sau:
Một phương pháp thay thế để kiểm tra rò rỉ các bộ lọc Nhóm H với các hình dạng khác với tấm
Một phương pháp kiểm tra thay thế cho việc sử dụng chất rắn, thay vì chất lỏng, thử nghiệm một bình xịt
Một phương pháp để thử nghiệm và phân loại các bộ lọc được làm từ vật liệu màng
Một phương pháp để kiểm tra và phân loại các bộ lọc được làm từ vật liệu sợi tổng hợp
Sự khác biệt chính là liên quan đến việc phân loại các lớp lọc H10 - H12, mà bây giờ đã được thay đổi để E10 - E12.
Bảng dưới đây cho thấy các phân loại khác nhau của các bộ lọc hiệu quả cao theo EN 1822:

Giá trị thiết kế
Giá trị thực tế kiểm định
Lớp bộ lọc
  Hiệu quả giữ bụi%
Lượng bụi đi vào %
  Hiệu quả Thu thập%
Thâm nhập %
E10
85
15
-
-
E11
95
5
-
-
E12
99,5
0,5
-
-
H13
99,95
0,05
99,75
0,25
H14
99.995
0,005
99.975
0,025
U15
99.9995
0,0005
99.9975
0,0025
U16
99.99995
0,00005
99.99975
0,00025
U17
99.999995
0,000005
99.9999
0,0001
Mô tả lớp bộ lọc là:
  • EPA 10 - EPA 12: Bộ lọc không khí hiệu quả
  • HEPA 13 - HEPA 14: Bộ lọc không khí có hiệu suất cao
  • ULPA 15 - ULPA 17: Bộ lọc không khí thâm nhập siêu thấp
Thử nghiệm
Thử nghiệm theo EN 1822 thường được thực hiện với một đầu dò chất lỏng có thể di chuyển trên toàn bộ bề mặt của bộ lọc. Sự di chuyển của đầu dò chất lỏng, hoặc quét, dẫn đến việc đo lường hiệu quả thu được ở địa phương. Những hiệu quả địa phương có thể được sử dụng để tính toán hiệu quả tổng thể của bộ lọc hoặc tỷ lệ rò rỉ của một khu vực cụ thể của bộ lọc. Tính hiệu quả tổng thể thường được gọi là giá trị tách rời, trong khi tỷ lệ rò rỉ thường được gọi là giá trị địa phương.
Các phép thử được thực hiện trên các bộ lọc mới ở lưu lượng thể tích không khí quy định danh nghĩa. Các bộ lọc của U15 trở lên phải được quét bằng đầu dò truy cập hạt được thiết kế cho mục đích này. Một bài kiểm tra sợi dầu có thể được sử dụng trên các bộ lọc của phân loại H13 và H14.
Lọc thử nghiệm bao gồm các phép đo sau đây:
  1. Áp suất giảm tại luồng không khí danh nghĩa
  2. Hiệu quả thu gom tổng thể ở kích thước hạt xuyên qua (MPPS)
  3. Hiệu quả thu thập địa phương ở MPPS
  4. Không có rò rỉ trên H13 như được chỉ ra trong bảng ở trên
Camfil sản xuất các bộ lọc Megalam (HEPA / ULPA) cho các ngành công nghiệp nghiêm ngặt nhất và / hoặc các tiêu chuẩn của khách hàng. Chúng tôi cũng kiểm tra các thành phần nguyên liệu để chế biến outgassing, ví dụ như phosphat hữu cơ từ chất trám kín PU. Solid latex spheres hoặc silica thường được chọn làm dung môi thử nghiệm cho ngành công nghiệp vi điện tử do tính chất khử quá thấp. Camfil có một chính sách cải tiến liên tục như là một phương tiện để đảm bảo vị trí dẫn đầu của chúng tôi trong thị trường lọc hiệu quả cao. Chúng tôi duy trì các chương trình R & D cùng với các nhà cung cấp chính của chúng tôi để phát triển và thử nghiệm các phương tiện lọc thế hệ tiếp theo. Những nỗ lực như vậy cho phép chúng tôi cung cấp các sản phẩm lọc hiệu quả cao nhất để đáp ứng nhu cầu của các công nghệ mới nổi.
Camfil là người đầu tiên cung cấp các bộ lọc ULC loại ULPA sử dụng môi trường boron thấp. Chúng tôi cũng sản xuất bộ lọc e-PTFE ở cấp U15 và cao hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Pages